Hram Svetog Arhangela Mihaila (Saborna crkva) - Beograd

 

Radovi na Sabornoj crkvi u Beogradu izvedeni su u nekoliko faza. Prva faza radova izvedena je u periodu septembar-decembar 2005. godine:
- Demontaža kamenih stepenika i kamenih kvadera stubova bočne (istočne) kapije;
- Rušenje starog temelja od opeke i izrada novog armirano-betonskog temelja za
stepenište;
- Izrada temelja i kose ploče za rampu za invalidna lica u kolicima;
- Montaža kamenih stepenika i stubova;
- Montaža kamena i metalne ograde na rampu za invalidna lica u kolicima;
- Čišćenje i pranje kamena deterdžentima ECO RECEPT 01, ECO RECEPT 02 i vodom
pod pritiskom 120bar-a;
- Sanacija i restauracija kamenih stepenika;
- Konsolidacija - ojačavanje kamenih stubova kapije sredstvom ECO CONSOLID K;
- Sanacija i restauracija kamenih stubova kapije;
- Sanacija šarki od kovanog gvožđa i ugradnja u stubove kapije;
- Montaža kapije od kovanog gvožđa na stubove;
- Zaštita - konzervacija kamena sredstvima ECO IMPREGNIR K, ECO IMPREGNIR MK i
ECO IMPREGNIR S.

Radovi na glavnoj kapiji hrama izvedeni su u drugoj fazi, u periodu jul-oktobar 2006. godine:
- Demontaža kamenih stepenika i delimična demontaža kamenih kvadera stubova glavne kapije;
- Rušenje starog temelja od opeke i zrada novog armirano-betonskog temelja za
stepenište;
- Montaža kamenih stepenika i stubova;
- Čišćenje i pranje kamena deterdžentima ECO RECEPT 01, ECO RECEPT 02 i vodom
pod pritiskom 120bar-a;
- Sanacija i restauracija kamenih stepenika;
- Konsolidacija - ojačavanje kamenih stubova kapije sredstvom ECO CONSOLID K;
- Sanacija i restauracija kamenih stubova kapije;
- Sanacija šarki od kovanog gvožđa i ugradnja u stubove kapije;
- Montaža kapije od kovanog gvožđa na stubove;
- Zaštita - konzervacija kamena sredstvima ECO IMPREGNIR K, ECO IMPREGNIR MK i
ECO IMPREGNIR S.

Restauracija stepeništa na glavnom ulazu u hram započeta je sredinom maja, a završena krajem juna 2017. godine. Izvedeni su sledeći radovi:
- Demontaža platoa i stepenika od kamenog masiva;
- Uklanjanje starog temelja od opeke;
- Čišćenje i pranje stepenika i platoa deterdžentima ECO RECEPT 01,
ECO RECEPT 02 i vodom od pritiskom 120bar-a;
- Izrada novog armirano-betonskog temelja i montaža stepenika;
- Sanacija i restauracija kamenih stepenika.

Pretraga
 О nama  |  Proizvodi  |  Usluge  |  Reference  |  Priznanja  |  Atesti  |  Inovacije |  Najčešća pitanja  |  Galerija  |  Kontakt 
           Sаnаcije, restаurаcije, konzervаcije, hidroizolаcije i ostаlo što drugi ne mogu...tаko dobro
Copyright © 2007 HEMI ECO

Poslednje pregledane stavke

Ћирилица srb
Latinica srb
English