Crkva Vaznesenja Gospodnjeg manastira Ravanica - Senje, Ćuprija

 

Manastir Ravanica podignut je u periodu između 1375. i 1381. godine kao zadužbina cara Lazara Hrebeljanovića. Priprata manastirske crkve Vaznesenja Gospodnjeg dozidana je kasnije, najverovatnije u XVII ili XVIII veku. Sokl crkve zidan od lokalnog kamena krečnjaka i opeke starog formata imao je brojna oštećenja: opeka je bila trošna i raspadala se, naročito u delu do zemlje, spojnice su dotrajale, veći ili manji komadi opeke i kamena su nedostajali. Sokl priprate izrađen od kamena peščara crvene boje koji se raspadao. Severna i južna fasada crkve bile su mestimično tamne od lišaja, buđi i mahovina.
Sanacioni i restauratorsko-konzervatorski radovi su izvedeni u jesen 2011. godine:
- Čišćenje i pranje sokla crkve i sokla priprate deterdžentima ECO RECEPT 01,
ECO RECEPT 02 i vodom pod pritiskom;
- Čišćenje i pranje kamenog trotoara oko crkve deterdžentima ECO RECEPT 01,
ECO RECEPT 02 i vodom pod pritiskom do 120bar-a;
- Čišćenje i pranje jako zaprljanih delova kamena i opeke na severnoj i južnoj strani
crkve do visine 7m deterdžentima ECO RECEPT 01, ECO RECEPT 02 i vodom pod
pritiskom do 120bar-a;
- Sanacija oštećenja na soklu crkve: raziđivanje, zamena dotrajale i nedostajuće opeke,
kamena i izrada novih spojnica;
- Restauracija kamena u soklu crkve;
- Konsolidacija - učvršćivanje kamena peščara u soklu priprate sredstvom
ECO CONSOLID K;
- Konsolidacija - učvršćivanje kamena i opeke u soklu crkve sredstvom
ECO CONSOLID K;
- Restauracija kamena u soklu priprate;
- Fugovanje kamena u trotoaru oko crkve;
- Zaštita - konzervacija kamena peščara u soklu priprate sredstvima
ECO IMPREGNIR K, ECO IMPREGNIR MK i ECO IMPREGNIR S;
- Konzervacija kamena i opeke u soklu crkve sredstvima ECO IMPREGNIR K,
ECO IMPREGNIR MK i ECO IMPREGNIR S.Pretraga
 О nama  |  Proizvodi  |  Usluge  |  Reference  |  Priznanja  |  Atesti  |  Inovacije |  Najčešća pitanja  |  Galerija  |  Kontakt 
           Sаnаcije, restаurаcije, konzervаcije, hidroizolаcije i ostаlo što drugi ne mogu...tаko dobro
Copyright © 2007 HEMI ECO

Poslednje pregledane stavke

Ћирилица srb
Latinica srb
English