Objekat u ulici Nemanjina br. 9 - Beograd

 

Objekat u Nemanjinoj ulici br. 9, zamišljen kao Ministarstvo građevina, predstavlja poslednje veliko javno zdanje građeno za potrebe Kraljevine Jugoslavije. Izgradnja objekta započeta je 1939. godine prema projektu arhitekte Gojka Todića, a završena za vreme nemačke okupacije Beograda.
Zgrada je pretrpela znatna oštećenja tokom fašističkog napada NATO snaga na Srbiju i Crnu Goru 1999. godine. Rekonstrukcija i dogradnja objekta započeta je 2006, a restauratorsko-konzervatorski radovi na fasadama i ulazima izvedeni su u periodu od oktobra 2007. do decembra 2008. godine:
- Uklanjanje ispisanih grafita pomoću koncentrovanih deterdženata
ECO RECEPT 01, ECO RECEPT 02 i vode pod pritiskom do 120bar-a;
- Čišćenje i pranje fasada od veštačkog kamena deterdžentima ECO RECEPT 01,
ECO RECEPT 02 i vodom pod pritiskom;
- Čišćenje i pranje kamena na glavnom ulazu i sokla od bunjenog kamena deterdžentima ECO RECEPT 01, ECO RECEPT 02 i vodom pod pritiskom;
- Sanacija oštećenja na fasadi;
- Izrada nove podloge za veštački kamen i veštačkog kamena;
- Restauracija fasadne plastike;
- Sanacija i restauracija pukotina na fasadi;
- Sanacija oštećenja na soklu;
- Restauracija i fugovanje kamena u soklu;
- Restauracija oštećenja i nadogradnja kamena na ulazima;
- Postavljanje novih elemenata od kamenog masiva na glavnom ulazu;
- Popravka i postavljanje kandelabra na glavnom ulazu;
- Zaštita - konzervacija fasada od veštačkog kamena sredstvima
ECO IMPREGNIR K i ECO IMPREGNIR S;
- Konzervacija sokla od bunjenog kamena sredstvima ECO IMPREGNIR K i
ECO IMPREGNIR MK;
- Konzervacija kamena na glavnom ulazu sredstvima ECO IMPREGNIR K i
ECO IMPREGNIR MK.Pretraga
 О nama  |  Proizvodi  |  Usluge  |  Reference  |  Priznanja  |  Atesti  |  Inovacije |  Najčešća pitanja  |  Galerija  |  Kontakt 
           Sаnаcije, restаurаcije, konzervаcije, hidroizolаcije i ostаlo što drugi ne mogu...tаko dobro
Copyright © 2007 HEMI ECO

Poslednje pregledane stavke

Ћирилица srb
Latinica srb
English