Saborni hram Svetog Preobraženja Gospodnjeg - Trebinje

 

Gradnja Sabornog hrama u Trebinju započeta je 1888, a završena 1908. godine. Hram je izgrađen od lokalnog kamena krečnjaka i belog mermera. Restauratorsko-konzervatorski radovi na fasadama izvedeni su u periodu jul-decembar 2002. godine. Hram je pre toga renoviran 1957. godine.
Oštećenja na hramu su bila jako velika, naročito na severnoj fasadi: veći ili manji komadi kamena su nedostajali, kamen bio je ispošćen i jako trošan, bez čvrstoće. Fasadna plastika je znatno oštećena, na nekim mestima do neprepoznatljivosti. Izvedeni su sledeći sanacioni i restauratorsko-konzervatorski radovi:
- Obijanje i uklanjanje delova kamena krečnjaka koji je trošan i sklon padu: preko 20m3 trošnog kamena obijeno je sa fasada hrama;
- Uklanjanje dotrajalih fugni između kamenih blokova na fasadi;
- Konsolidacija - učvršćivanje kamena na fasadi sredstvom ECO CONSOLID K;
- Sanacija oštećenja kamena na fasadi;
- Restauracija kamena krečnjaka na fasadi;
- Restauracija belog mermera na prozorima hrama;
- Izrada novih fugni;
- Zaštita - konzervacija krečnjaka na fasadi sredstvima ECO IMPREGNIR MK i
ECO IMPREGNIR S;
- Konzervacija belog mermera sredstvima ECO IMPREGNIR K i ECO IMPREGNIR MK.Pretraga
 О nama  |  Proizvodi  |  Usluge  |  Reference  |  Priznanja  |  Atesti  |  Inovacije |  Najčešća pitanja  |  Galerija  |  Kontakt 
           Sаnаcije, restаurаcije, konzervаcije, hidroizolаcije i ostаlo što drugi ne mogu...tаko dobro
Copyright © 2007 HEMI ECO

Poslednje pregledane stavke

Ћирилица srb
Latinica srb
English