Споменик Крст на Светониколском тргу - Београд

 

Споменик Крст подигнут је 1863. године на Светониколском тргу у Београду у знак коначног ослобођења града од Турака. Комплетно је израђен од масива ружичастог мермера Росо Марвањ, из делова међусобно повезаних анкерима. Споменик је имао доста пукотина, нарочито на делу средишњег постамента. Поједине пукотине биле су видљиве након почетка радова и демонтаже крста споменика, када се постамент распао у комаде. Недостајући комади камена били су надограђени малтером и другим материјалом који по особинама, боји и структури не одговара изворном. Глиновити делови камена временом су испрани остављајући бразде на камену. Горњи део споменика, тј.постоље крста и крст, био је нагнут у страну. Део споменика висине око 1m налазио се под земљом, што се објашњава насипањем терена који је у прошлости често плавила река Сава. Делови споменика ископани из земље били су местимично оштећени, највише по ивицама где је камен испуцао или су недостајали мањи комади.
Санациони и рестаураторско-конзерваторски радови на споменику започети су у мају 2009. године и трајали су четири месеца:
- Демонтажа споменика: крста, постамената и степеника;
- Обијање закрпа од малтера и других неадекватних материјала;
- Чишћење и прање свих демонтираних делова и комада споменика детерџентима
ECO RECEPT 01, ECO RECEPT 02 и водом под притиском до 120bar-а;
- Лепљење и учвршћивање - консолидација комада камена средствима
ECO POLYMER D и ECO CONSOLID K;
- Санација делова споменика;
- Рестаурација споменика;
- Израда армирано-бетонског темеља за степенике и доњи постамент;
- Монтажа споменика;
- Консолидација целокупног споменика средством ECO CONSOLID K;
- Заштита - конзервација камена споменика средствима ECO IMPREGNIR K,
ECO IMPREGNIR MK и ECO IMPREGNIR S;
- Конзервација накнадно постављених бехатон плоча и ивичњака у стазама око
споменика средствима ECO IMPREGNIR K и ECO IMPREGNIR S.Претрага
О нама | Производи | Услуге | Референце | Признања | Атести | Иновације | Најчешћа питања | Галерија | Контакт
  Санацијe, рестаурације, конзервације, хидроизолације и остало што други не могу...тако добро
Copyright © 2007 HEMI ECO

Последње прегледане ставке

Ћирилица srb
Latinica srb
English