Турбе шеих Мустафе - Београд

 

Турбе шеих Мустафе у Београду подигнуто је 1783-84. године у оквиру некадашње текије Хаџи-шеиха Мухамеда. Према записима у турбету ја сахрањен шеих Мустафа Багдађанин (Багдали Мустафа-бег), старешина ове текије, као и његов предходник и следбеник.
Турбе дуги низ година није одржавано, пре почетка радова у октобру 2012. године било је у јако лошем стању, са бројним оштећењима на зидовима, крову и у унутрашњости објекта. Камен којим је зидан објекат био је изузетно трошан, без чврстоће, делови уз кровни венац и изнад улаза били су сколни паду - статика објекта била је нарушена. Вода је кроз зидове и пукотине на куполи продирала у унутрашњост објекта. Припадајући плац био је запуштен, након рушења бесправно изграђених објеката претворен у дивљу депонију.
Санациони, рестаураторко-конзерваторски и занатски радови изведени на објекту:
- Уклањање самониклих стабала уз темељну зону турбета;
- Скидање старе ћерамиде са крова и венца, уклањање земљане (глинене) подлоге
ћерамиде;
- Уклањање самоникле вегетације са крова објекта, чупање корења самоникле
вегетације из куполе и зидова;
- Санација куполе, израда водонепропусне цементне кошуљице на куполи и венцу;
- Уклањање графита исписаних по камену помоћу концентрованих детерџената
ECO RECEPT 01, ECO RECEPT 02 и воде под притиском;
- Чишћење и прање свих камених површина турбета детерџентима ECO RECEPT 01, ECO RECEPT 02 и водом под контролисаним притиском;
- Демонтажа старе и монтажа нове храстове столарије;
- Заштита - конзарвација столарије средством ECO IMPREGNIR L;
- Штемовање и уклањање делова фасаде блокованих на неадекватан начин;
- Пажљиво уклањање свих нестабилних слојева камена;
- Чишћење старих спојница;
- Покривање крова и венца новом ћерамидом;
- Санација - презиђивање делова објекта склоних паду;
- Израда и монтажа нових камених елемената;
- Израда и монтажа нових профилисаних камених елемената;
- Рестаурација површинских слојева камена;
- Рестаурација спојница на фасади;
- Рестаурација решетке на улазним вратима, израда и монтажа прозорских
решетки - гитера;
- Консолидација - учвршћивање камена на фасади средством ECO CONSOLID K;
- Конзервација ћерамиде средством ECO IMPREGNIR S;
- Санација - инјектажа пукотина у зидовима унутар објекта;
- Скидање боје, креча и танког слоја малтера са унутрашњости куполе и зидова до
изворног малтера;
- Рестаурација изворног малтера;
- Санација пода објекта: уклањање старе цементне кошуљице, насипање и
нивелација подлоге, замена оштећене опеке;
- Конзервација опеке у поду објекта средством ECO IMPREGNIR S;
- Рестаурација и фарбање саркофага;
- Израда електроинсталације унутар објекта;
- Рушење старе ограде, уређење и нивелација терена око објекта;
- Припрема терена и асфалтирање приступне стазе;
- Израда дренаже око објекта;
- Санација и рестаурација тротоара од опеке око објекта;
- Бетонирање платоа испред објекта, темеља за степениште и оградне зидиће;
- Израда електроинсталације за спољно осветљење, постављање канделабра и
прикључивање на систем јавне расвете;
- Постављање клупа од храстових гредица на оградне зидиће;
- Постављање камена струганика на степеништу и платоу испред објекта;
- Постављање ивичњака од опеке старог формата;
- Конзервација опеке у тротоару око објекта средством ECO IMPREGNIR S;
- Конзервација камена струганика средствима ECO IMPREGNIR K и
ECO IMPREGNIR MK;
- Конзервација храстових грeдица средством ECO IMPREGNIR L;
- Конзервација камена на фасади средством ECO IMPREGNIR MK;
- Антиграфитна заштита камена на фасади средством ECO IMPREGNIR A;
- Хортикултурно уређење постојеће зелене површине.
Радови су завршени крајем јуна 2013. године.Претрага
О нама | Производи | Услуге | Референце | Признања | Атести | Иновације | Најчешћа питања | Галерија | Контакт
  Санацијe, рестаурације, конзервације, хидроизолације и остало што други не могу...тако добро
Copyright © 2007 HEMI ECO

Последње прегледане ставке

Ћирилица srb
Latinica srb
English