Turbe šeih Mustafe - Beograd

 

Turbe šeih Mustafe u Beogradu podignuto je 1783-84. godine u okviru nekadašnje tekije Hadži-šeiha Muhameda. Prema zapisima u turbetu ja sahranjen šeih Mustafa Bagdađanin (Bagdali Mustafa-beg), starešina ove tekije, kao i njegov predhodnik i sledbenik.
Turbe dugi niz godina nije održavano, pre početka radova u oktobru 2012. godine bilo je u jako lošem stanju, sa brojnim oštećenjima na zidovima, krovu i u unutrašnjosti objekta. Kamen kojim je zidan objekat bio je izuzetno trošan, bez čvrstoće, delovi uz krovni venac i iznad ulaza bili su skolni padu - statika objekta bila je narušena. Voda je kroz zidove i pukotine na kupoli prodirala u unutrašnjost objekta. Pripadajući plac bio je zapušten, nakon rušenja bespravno izgrađenih objekata pretvoren u divlju deponiju.
Sanacioni, restauratorko-konzervatorski i zanatski radovi izvedeni na objektu:
- Uklanjanje samoniklih stabala uz temeljnu zonu turbeta;
- Skidanje stare ćeramide sa krova i venca, uklanjanje zemljane (glinene) podloge
ćeramide;
- Uklanjanje samonikle vegetacije sa krova objekta, čupanje korenja samonikle
vegetacije iz kupole i zidova;
- Sanacija kupole, izrada vodonepropusne cementne košuljice na kupoli i vencu;
- Uklanjanje grafita ispisanih po kamenu pomoću koncentrovanih deterdženata
ECO RECEPT 01, ECO RECEPT 02 i vode pod pritiskom;
- Čišćenje i pranje svih kamenih površina turbeta deterdžentima ECO RECEPT 01, ECO RECEPT 02 i vodom pod kontrolisanim pritiskom;
- Demontaža stare i montaža nove hrastove stolarije;
- Zaštita - konzarvacija stolarije sredstvom ECO IMPREGNIR L;
- Štemovanje i uklanjanje delova fasade blokovanih na neadekvatan način;
- Pažljivo uklanjanje svih nestabilnih slojeva kamena;
- Čišćenje starih spojnica;
- Pokrivanje krova i venca novom ćeramidom;
- Sanacija - preziđivanje delova objekta sklonih padu;
- Izrada i montaža novih kamenih elemenata;
- Izrada i montaža novih profilisanih kamenih elemenata;
- Restauracija površinskih slojeva kamena;
- Restauracija spojnica na fasadi;
- Restauracija rešetke na ulaznim vratima, izrada i montaža prozorskih rešetki - gitera;
- Konsolidacija - učvršćivanje kamena na fasadi sredstvom ECO CONSOLID K;
- Konzervacija ćeramide sredstvom ECO IMPREGNIR S;
- Sanacija - injektaža pukotina u zidovima unutar objekta;
- Skidanje boje, kreča i tankog sloja maltera sa unutrašnjosti kupole i zidova do izvornog maltera;
- Restauracija izvornog maltera;
- Sanacija poda objekta: uklanjanje stare cementne košuljice, nasipanje i
nivelacija podloge, zamena oštećene opeke;
- Konzervacija opeke u podu objekta sredstvom ECO IMPREGNIR S;
- Restauracija i farbanje sarkofaga;
- Izrada elektroinstalacije unutar objekta;
- Rušenje stare ograde, uređenje i nivelacija terena oko objekta;
- Priprema terena i asfaltiranje pristupne staze;
- Izrada drenaže oko objekta;
- Sanacija i restauracija trotoara od opeke oko objekta;
- Betoniranje platoa ispred objekta, temelja za stepenište i ogradne zidiće;
- Izrada elektroinstalacije za spoljno osvetljenje, postavljanje kandelabra i
priključivanje na sistem javne rasvete;
- Postavljanje klupa od hrastovih gredica na ogradne zidiće;
- Postavljanje kamena struganika na stepeništu i platou ispred objekta;
- Postavljanje ivičnjaka od opeke starog formata;
- Konzervacija opeke u trotoaru oko objekta sredstvom ECO IMPREGNIR S;
- Konzervacija kamena struganika sredstvima ECO IMPREGNIR K i
ECO IMPREGNIR MK;
- Konzervacija hrastovih gredica sredstvom ECO IMPREGNIR L;
- Konzervacija kamena na fasadi sredstvom ECO IMPREGNIR MK;
- Antigrafitna zaštita kamena na fasadi sredstvom ECO IMPREGNIR A;
- Hortikulturno uređenje postojeće zelene površine.
Radovi su završeni krajem juna 2013. godine.Pretraga
 О nama  |  Proizvodi  |  Usluge  |  Reference  |  Priznanja  |  Atesti  |  Inovacije |  Najčešća pitanja  |  Galerija  |  Kontakt 
           Sаnаcije, restаurаcije, konzervаcije, hidroizolаcije i ostаlo što drugi ne mogu...tаko dobro
Copyright © 2007 HEMI ECO

Poslednje pregledane stavke

Ћирилица srb
Latinica srb
English