Претрага
   О нама    |    Производи    |    Услуге    |    Референце    |    Признања    |    Атести    |    Иновације    |    Најчешћа питања    |    Галерија    |    Контакт   
Санацијe, рестаурације, консолидације, конзервације, хидроизолације и остало што други не могу...тако добро
Copyright © 2023 HEMI ECO

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА – АТЕСТИ
ПРOИЗВОДА ХЕМИЕКО


Производи предузећа ХЕМИЕКО су испитани у овлашћеним, акредитованим лабораторијама наше земље. Испитивања су веома обимна и обухватају све карактеристике потребне за одређивање квалитета датог производа. Документа која садрже резултате испитивања производа – атести дати су веома детаљно и у потпуности описују особине испитиваног производа.

Предузеће ХЕМИЕКО поседује атесте за све своје материјале за заштиту (конзервацију). Веома често у пракси се користе комбинације наших заштитних материјала. Да би се добила права слика о квалитету заштите добијене овим поступком, комбинације заштитних материјала које су најчешће у употреби детаљно су испитане и атестиране. Здравствена исправност наших производа такође је проверена, тако да поседујемо атесте здравствене исправности свих производа за које су ова уверења неопходна (производи чија употреба то захтева).

Атести за наше производе издати су од стране српских установа надлежних за издавање ове врсте докумената. Испитивања свих производа рађена су према нашим (српским) стандардима.


Последње прегледане ставке

Ћирилица srb
Latinica srb
English eng