Црква Вазнесења Господњег манастира Раваница - Сење, Ћуприја

 

Манастир Раваница подигнут је у периоду између 1375. и 1381. године као задужбина цара Лазара Хребељановића. Припрата манастирске цркве Вазнесења Господњег дозидана је касније, највероватније у XVII или XVIII веку. Сокл цркве зидан од локалног камена кречњака и опеке старог формата имао је бројна оштећења: опека је била трошна и распадала се, нарочито у делу до земље, спојнице су дотрајале, већи или мањи комади опеке и камена су недостајали. Сокл припрате израђен од камена пешчара црвене боје који се распадао. Северна и јужна фасада цркве биле су местимично тамне од лишаја, буђи и маховина. Санациони и рестаураторско-конзерваторски радови су изведени у јесен 2011. године:
- Чишћење и прање сокла цркве и сокла припрате детерџентима ECO RECEPT 01, ECO RECEPT 02 и водом под притиском;
- Чишћење и прање каменог тротоара око цркве детерџентима ECO RECEPT 01, ECO RECEPT 02 и водом под притиском до 120bar-а;
- Чишћење и прање јако запрљаних делова камена и опеке на северној и јужној страни цркве до висине 7m детерџентима ECO RECEPT 01, ECO RECEPT 02 и водом под притиском до 120bar-а;
- Санација оштећења на соклу цркве: разиђивање, замена дотрајале и недостајуће опеке, камена и израда нових спојница;
- Рестаурација камена у соклу цркве;
- Консолидација - учвршћивање камена пешчара у соклу припрате средством
ECO CONSOLID K;
- Консолидација - учвршћивање камена и опеке у соклу цркве средством
ECO CONSOLID K;
- Рестаурација камена у соклу припрате;
- Фуговање камена у тротоару око цркве;
- Заштита - конзервација камена пешчара у соклу припрате средствима
ECO IMPREGNIR K, ECO IMPREGNIR MK и ECO IMPREGNIR S;
- Конзервација камена и опеке у соклу цркве средствима ECO IMPREGNIR K,
ECO IMPREGNIR MK и ECO IMPREGNIR S.Претрага
О нама | Производи | Услуге | Референце | Признања | Атести | Иновације | Најчешћа питања | Галерија | Контакт
  Санацијe, рестаурације, конзервације, хидроизолације и остало што други не могу...тако добро
Copyright © 2007 HEMI ECO

Последње прегледане ставке

Ћирилица srb
Latinica srb
English